Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Dobre anioły nad nami czuwają
Zapewnienie dzieciom, których rodziny przeżywają różnego rodzaju trudności, bezpiecznej i ciepłej przystani jest głównym celem świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Piotrkowie Kujawskim.

Placówka ta obchodziła w grudniu 2012 r. 10-lecie istnienia.
Pomysł utworzenia świetlicy zrodził się w głowach Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim i znalazł zrozumienie wśród samorządowców. Podjęta 18.12.2002 r. uchwała Rady Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej rozpoczęła prace związane z uruchomieniem i prowadzeniem świetlicy. 28 kwietnia 2003 r. czterdzieścioro pięcioro dzieci z terenu miasta i gminy odbyło pierwsze zajęcia.
W ciągu 10 lat charakter placówki stopniowo uległ zmianie, poszerzył się zakres opieki psychologiczno-pedagogicznej. 23 czerwca 2005 r. dokonano reorganizacji świetlicy środowiskowej. W strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim wyodrębniono świetlicę opiekuńczo – wychowawczą, której działalność finansowana jest ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, wspierania przez sponsorów, darczyńców oraz wolontariat.

Obecnie zajęcia odbywające się w ciągu roku szkolnego i podczas jednego miesiąca w czasie wakacji letnich od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do 1800, z podziałem na dwie grupy 20 osobowe. „Naszą misją jest wszechstronna pomoc wychowankom, których rodziny przeżywają różnego rodzaju trudności” – mówiła w swym wystąpieniu Iwona Siutkowska, kierownik świetlicy. Bardzo ważne jest dla nas zapewnienie dzieciom bezpiecznej, ciepłej przystani, w której mogą konstruktywnie spędzać czas wolny, spożyć wspólnie przygotowany posiłek. Cele te realizujemy m.in. poprzez pomoc w nauce i rozwiazywaniu trudności szkolnych i rodzinnych, właściwa organizację czasu wolnego oraz kształtowaniu umiejętności i nawyków związanych z profilaktyką uzależnień, a także pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców. (…) Cieszymy się, że w ważnych dla nas chwilach możemy liczyć na państwa wsparcie. – dodała Pani kierownik.
Jubileuszowe obchody połączono ze spotkaniem wigilijnym. W części artystycznej dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej zaprosiły gości do wspólnego przezywania i rozważania tajemnicy Bożego Narodzenia.

Uczestnicy świetlicy wraz z Panią kierownik i wychowawczynią przygotowali podziękowania dla wszystkich, którzy w ciągu 10 lat istnienia placówki wspierali ją, pomagali w prawidłowym jej funkcjonowaniu , otaczali opieką i życzliwością. „Mam głęboką wiarę i nadzieję , że dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli i wielkiego serca, wrażliwych na potrzeby dzieci, możliwa będzie realizacja naszych celów i zamierzeń w podejmowanej pracy dla dobra dziecka” – stwierdziła jednoznacznie kierownik świetlicy, Iwona Siutkowska.

                                                                           Tekst: Wanda Wiatrowska
                                                                             Foto: Piotr Kołodziejski