Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Powszechny Spis Rolny 2010
Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010) 1 IX–31 X 2010 r.według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

Szanowni Państwo!
Spis rolny 2010 zostanie przeprowadzony we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Powszechny Spis Rolny 2010 to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej.
Powszechny spis rolny to największe ogólnopolskie badanie statystyczne rolnictwa.
PSR 2010 obejmie ponad 1,85 mln gospodarstw rolnych.
Po raz pierwszy w spisie zostaną zastosowane wyłącznie formularze elektroniczne! Po raz pierwszy w spisie zostaną wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych!
Spis umożliwi:
zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie,
opisanie sytuacji społecznej i gospodarczej polskiego rolnictwa,
opisanie zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie od ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego
w 2002 r.,
wykonanie zobowiązań międzynarodowych (Komisja Europejska, ONZ).
Obchód przedspisowy
W dniach od 9 do 23 sierpnia br. zostanie przeprowadzony obchód przedspisowy, w trakcie
którego rachmistrze spisowi, przekażą informacje o spisie i wręczą list Prezesa GUS zapraszający do udziału w spisie.
Metody spisu
Od 1 września do 17 października br. samospis internetowy. Na stronach internetowych
www.stat.gov.pl, oraz www..spis.gov.pl będzie udostępniony elektroniczny formularz przeznaczony wyłącznie dla Państwa i tylko Państwo będą mogli uzyskać do niego dostęp (on-line). Pamiętajmy! Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego zostały już częściowo wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się błędne informacje – skorygować je. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza dostępna będzie na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl
Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do Internetu istnieje możliwość samodzielnego spisania się metodą off-line. Polega ona na wypełnianiu „czystych” formularzy elektronicznych, które nie zawierają żadnych danych. Formularze można pobrać na nośnikach elektronicznych w Gminnym Biurze Spisowym (Urząd Gminy) i Wojewódzkim Biurze Spisowym (Urząd Statystyczny).
Od 8 września do 31 października br. ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisali się przez Internet. Ankieterzy są pracownikami urzędów statystycznych i dzwoniąc do respondentów są zobowiązani podać swoje dane identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów można w każdej chwili sprawdzić w wojewódzkim urzędzie statystycznym.
Od 8 września do 31 października br. użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samospisu lub nie spisali się poprzez wywiad telefoniczny, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych. Pamiętajmy! Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzania spisu i złożył na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego – hand-held. Zebrane dane będą automatycznie kodowane i przesyłane do serwera GUS.
Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje będą dotyczyły: stanu na 30 czerwca 2010 r.
prowadzenie działalności rolniczej,
użytkowanie gruntów,
powierzchnia zasiewów,
pogłowie zwierząt gospodarskich,
ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.
struktura dochodów gospodarstwa domowego,
prowadzenie działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem
rolnym,
aktywność ekonomiczna,
zużycie nawozów mineralnych, wapniowych.
Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie tych informacji o swoim gospodarstwie rolnym!
Zgodnie z ustawą o PSR 2010 r. użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania odpowiedzi:
ścisłych wyczerpujących zgodnych z prawdą
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z 19 listopada 2008r. oraz uchylające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.). Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, z dnia 10 sierpnia 2009 r., poz. 1040).
Tajemnica statystyczna:
wszystkie dane zbierane podczas spisu są poufne i podlegają szczególnej ochronie,
wyniki spisu zostaną opracowane w taki sposób, aby nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych. W sprawie pytań i wątpliwości dotyczących spisu można kontaktować się:
z najbliższym Gminnym (Urząd Gminy) lub Wojewódzkim Biurem Spisowym (Urząd Statystyczny),
z Call Center, w którym będzie specjalny numer telefonu,
za pośrednictwem poczty elektronicznej spis@stat.gov.pl
poprzez stronę internetową www.stat.gov.pl – z działem „Pytania do GUS”. Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć można na stronach internetowych:
www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl