Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni (wymiar czasu pracy 1/2 etatu)

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1.     Wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub techniczne,
2.     Co najmniej pięcioletni staż pracy w administracji,
3.     Znajomość prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni,
4.   Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniu lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,
5.    Oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne i karnoskarbowe,
6.     Umiejętność zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej,
7.    Umiejętność pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
8.   Dyspozycyjność.
 
 
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO g. 1100 15 STYCZNIA 2011 ROKU
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
ul. Piastowska 2/76, 88-230 Piotrków Kujawski
 
Regulamin konkursu dostępny w siedzibie Spółdzielni