Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
List otwarty do mieszkańców Miasta i Gminy Piotrków Kujawskim
W ostatnich dniach na forach internetowych pojawiło się wiele krzywdzących Urząd Burmistrza i moją osobę opinii.

 Wpisy dokonywane przez internautów wprowadzają w błąd opinię publiczną, nie tylko naszej Gminy.

     W związku ze spekulacjami na temat rozbudowy sklepu handlowego „Rydz” zlokalizowanego na rynku w Piotrkowie Kujawskim wyjaśniam sytuację prawną i stan faktyczny tej inwestycji.
     W latach 90-tych działka na Piotrkowskim rynku o powierzchni 288 m2 wraz z budynkiem po byłej księgarni została wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu przez ówczesny Urząd Rejonowy (odpowiednik dzisiejszego Starostwa), który działał w imieniu Skarbu Państwa – właściciela wyżej wymienionej działki wraz z zabudową. W świetle obowiązującego prawa Urząd Gminy w Piotrkowie Kujawskim posiadał tzw. prawo pierwokupu. Dlaczego wówczas nie skorzystano z tego? Trudno dziś na to pytanie odpowiedzieć, zwłaszcza, że dotyczyło to miejsca reprezentacyjnego Piotrkowa.
     W drodze przetargu w/w działkę nabyła obecna właścicielka sklepu „Rydz” wtedy jeszcze ze wspólnikiem, uzyskując przez to możliwość władania nieruchomością bez ograniczeń.
     W 2011 roku jako właściciel działki wystąpiła do Urzędu Miasta i Gminy o wydanie warunków zabudowy dla obecnej inwestycji.
     Obecny stan prawny nie pozwala na odmówienie wydania takich warunków, zwłaszcza, gdy przeznaczenie terenu w studium zagospodarowania jest: mieszkaniowo-handlowo-usługowe.
     Na etapie postępowania projekt decyzji o warunkach zabudowy został uzgodniony z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (23.01.2012 r.), z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radziejowie (27.01.2012 r.), z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (29.02.2012 r.).
     Decyzja o warunkach zabudowy została wydana w dniu 30.03.2012 r.
     Dalsze postępowanie uzyskania pozwolenia na budowę toczyło się w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w wydziale architektoniczno-budowlanym i tak 28.12.2012 roku Starosta Radziejowski wydał pozwolenie na budowę.
     Aby uniknąć kolejnych pomówień i oskarżeń pod moim adresem stwierdzam kategorycznie, że działka ta nigdy wcześniej nie była własnością Gminy Piotrków Kujawski i żadna władza gminna jej nie sprzedała. Działka została sprzedana przez Urząd Rejonowy w Radziejowie.
     Na zakończenie zapewniam Państwa, że ja również nie jestem zwolennikiem zabudowywania naszego Rynku i w tej kwestii jesteśmy zgodni, ale jako Urząd możemy działać tylko zgodnie z prawem i w granicach prawa.
 
                                                                                Z poważaniem
                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                       Mirosław Skonieczny