Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Bezpieczny Internet
Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day).

Ma on na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online. Również i w naszej szkole podjęliśmy się realizacji zadań związanych właśnie z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu.
         Jednym z zadań był przeprowadzony w dniu 21 II 2011r. „Konkurs wiedzy informatycznej”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele informatyki: Agnieszka Szewczak i Marek Zientkiewicz. Konkurs skierowany był do uczniów klas VI, w sumie wzięło w nim udział 31 uczniów. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów, promowanie uczniów najzdolniejszych o najwyższym poziomie wiedzy informatycznej, stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce Dominik Wrzesień z kl.VIc
II miejsce Tomasz Kucharski z kl.VIc                                                       
III miejsce Maksym Szczurowski z kl.VIc
Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione
z funduszu Rady Rodziców.
Istotne treści dotyczące cyberprzemocy zostały przedstawione uczniom klas IV-VI na gazetkach ściennych przygotowanych przez p. Justynę Dorosz i p. Agnieszkę Szewczak. Uczniowie mogli się z nich dowiedzieć jak postępować aby nie stać się ofiarami cyberprzemocy, gdzie szukać pomocy w przypadku doświadczenia jej skutków. Również wychowawcy w swoich klasach realizowali tematykę związaną z zagrożeniami płynącymi z Internetu. Dla uczniów klas piątych i szóstych na lekcjach informatyki zostały wyemitowane prezentacje multimedialne zawierające filmy Pt. „Bezpieczny Internet – czy umiemy z niego korzystać?”
W dniu 25 lutego dla uczniów klas starszych odbył się apel pt.: „Zagrożenia płynące ze współczesnych osiągnięć techniki”, przygotowany przez panią     ze świetlicy klas IV-VI p. Lidię Wesołowską oraz p. Agnieszkę Szewczak. Dekorację przygotowały panie ze świetlicy klas starszych.
W pierwszej części wystąpili uczniowie z klasy Vc, którzy w przystępny sposób przybliżyli swoim rówieśnikom tematykę związaną z „cyberbullyingiem” czyli cyberprzemocą czyli przemocą psychiczną z użyciem nowych technologii – Internetu i telefonii komórkowej. Przekazane treści miały uświadomić uczniom jakie formy może przybierać cyberprzemoc, zapoznać z zasadami bezpieczeństwa online jak również wskazać sposoby radzenia sobie
w przypadku jej doświadczania. Celem drugiej części spotkania było przekazanie uczniom informacji dotyczących groźnych skutków zdrowotnych wynikających ze zbyt długiego przesiadywania przed telewizorem czy komputerem. W inscenizacji autorstwa p. L. Wesołowskiej udział wzięli uczniowie klas IV – VI. W przedstawieniu pokazana została przykładowa lekcja wychowawcza a uczniowie wcielili się w role: pielęgniarki, lekarza okulisty, psychologa, nauczyciela wychowania fizycznego, nauczycielki, ucznia Jasia
i pozostałych uczniów. Przekazywane treści miały uświadomić rówieśnikom jakie negatywne konsekwencje zdrowotne mogą ich spotkać jeśli niewłaściwie będą korzystać z mediów min.: bóle głowy, choroby oczu, skrzywienie kręgosłupa, zaburzenia pamięci, brak apetytu, zaburzenia snu. Publiczność nagrodziła brawami występujących uczniów w tym szczególną sympatię swoją recytacją zdobył Karol Zieliński z kl. VI b.
Agnieszka Szewczak
Marek Zientkiewicz
Lidia Wesołowska