Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 14.07.2011 roku do 30.11.2011 roku.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 5 000,00 zł.
Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu”
w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pok. nr 12 lub nadesłać pocztą, w terminie do dnia 07 lipca 2011 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 14 lipca 2011 roku.
Na stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl dostępne są niezbędne formularze, szczegółowe warunki i regulamin konkursu.
Szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Sekretarz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Tel. (054)2654180.

ZARZĄDZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI - pobierz

ZAŁĄCZNIK oferta - pobierz

ZAŁĄCZNIK sprawozdanie - pobierz

ZAŁĄCZNIK umowa - pobierz