Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Szanowni Państwo,
Postępujący rozwój oparty na technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ich ekspansja we wszystkie dziedziny gospodarowania determinują nie tylko zmiany o charakterze ekonomicznym - definiowane jako gospodarka oparta na wiedzy - ale równolegle zmiany o charakterze społecznym, określane terminem społeczeństwo informacyjne. Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest niejednorodny, tworząc obszary wykluczenia cyfrowego w ujęciu zarówno geograficznym, jak i społecznym.

Skala tegoproblemu w województwie kujawsko-pomorskim jest ogromna, co potwierdzają ogólnokrajowe wyniki badań CBOS klasyfikujące nasz region jako najbardziej wykluczony cyfrowo w skali całego kraju (CBOS marzec 2009), a także badania własne, które potwierdziły, iż wykluczeniu cyfrowemu w województwie podlegają szczególnie osoby o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności oraz osoby dotknięte trudną sytuacją materialną.

W związku z koniecznością poprawy sytuacji w przedmiotowym zakresie zapraszamy Państwa do włączenia się w realizację projektu p.n. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Celem tego przedsięwzięcia jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie naszegowojewództwa poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy osobom podlegającym wykluczeniu.
Projektem objęte zostaną następujące grupy docelowe: gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym niewidome).

W ramach projektu zostanie dostarczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewniony zostanie dostęp do Internetu, zapewnione zostaną także podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu.
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" jestrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPARCIA OSÓB BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ - pobierz

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ - pobierz

OŚWIADCZENIEWNIOSKODAWCY - MIEJSCE DOSTARCZENIA SYGNAŁU INTERNETOWEGO (OBOWIĄZKOWE) - pobierz

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim pok. nr 11. oraz w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim pok. nr 3 (parter)

Wnioski można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim pok. nr 3 (parter)