Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Dywersyfikacja oferty Intemo S.A. poprzez wprowadzenie nowych technologii
W kwietniu 2011 został rozstrzygnięty konkurs nr RPOWKP 20/V/5.2.2/2009,

poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Miło nam poinformować, że nasza firma INTEMO S.A. z wnioskiem pod tytułem „Dywersyfikacja oferty Intemo S.A. poprzez wprowadzenie nowych technologii, produktów i usług”, zajęła drugie miejsce na liście rankingowej projektów do dofinansowania.


Wartość inwestycji netto: 6 611 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 305 750,00 zł

Nasza inwestycja polega na zakupie urządzeń nowej linii produkcyjnej oraz urządzeń dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.
Nadrzędnym celem projektu na poziomie przedsiębiorstwa jest znaczące zwiększenie jego konkurencyjności, zarówno na rynku krajowym, jak też na potencjalnym rynku eksportowym, poprzez rozszerzenie oferty produktowej, a tym samym wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych powodujących wzrost zatrudnienia. Cel projektu jest więc w pełni zbieżny z celem działania 5.2 wskazanym z Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa w tym zakresie. Celem Strategii naszego województwa jest – wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie spójności wewnętrznej regionu. Projekt wprost wpisuje się w realizacje tego celu.