Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
„AKTYWNI NA START”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W gminie Piotrków Kujawski dobiega końca tegoroczna realizacja projektu systemowego pt. ,,AKTYWNI NA START” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem tego projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy, a także podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Zadania określone w projekcie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej adresowane są do osób długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy społecznej. W tym roku po raz pierwszy wsparciem objęto osoby niepełnosprawne.

Działaniami projektu w 2011 roku łącznie objęto 32 osoby. W ramach kontraktów socjalnych 22 osoby uzyskały kwalifikacje zawodowe tj.:

- 3 osoby ukończyły kurs florystyczny,
- 4 osoby ukończyły kurs opiekuna osób chorych, starszych i niepełnosprawnych,
- 4 osoby ukończyły kurs operatora koparko –ładowarki,
- 3 osoby ukończyły kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych,
- 4 osoby ukończyły kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,
- 3 osoby ukończyły kurs kosmetyczny,
- 1 osoba ukończyła kurs fryzjerski.
Edukacja zawodowa została uzupełniona wsparciem psychologicznym oraz doradztwem zawodowym.
W programie Aktywności Lokalnej brało udział 10 osób.
Program Aktywności Lokalnej ma na celu pomoc rodzinom borykającym się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, 10 osób uzyskało wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, zdrowotne oraz doradztwo zawodowe. Korzystając z ostatnich ciepłych dni złotej, polskiej jesieni dla uczestniczek PAL-u i rodzin zorganizowano piknik integracyjny w gospodarstwie agroturystycznym „Leśniczówka”. Wśród wielu atrakcji zapewniono zwiedzanie starej chaty kujawskiej, izby leśnej i zwierzyńca. Podczas pikniku uczestnicy skorzystali z ciepłego posiłku, podanego w jadalni urządzonej w stylu kujawskim, gdzie mieli okazję skosztować potraw regionalnych. Po posiłku zorganizowano konkursy z nagrodami, w których udział brały dzieci wraz z rodzicami. Ukoronowaniem spotkania było rodzinne ognisko, gdzie przy wspólnym śpiewaniu, delektując się smakiem pieczonej kiełbasy, uczestnicy zakończyli ,,inaczej” spędzony dzień.

 Warto dodać, że osoby te uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia, organizowanych raz w tygodniu w okresie od czerwca do grudnia 2011. Spotkania te ukierunkowane są na zmotywowanie uczestników do podejmowania działań mających na celu zmianę swojej sytuacji życiowej oraz zwiększenia poczucia własnej wartości i cieszą się dużym powodzeniem.

Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z warsztatów dbania o własny wizerunek.
W dniu 30 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące kolejny rok realizacji projektu systemowego.
                                                                 Zespół projektowy