Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Zarządzenie NR 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2012.

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu (Dz.Urz.woj.kuj.-pom. Nr 59, poz. 394) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1) Wszcząć postępowanie konkursowe w sprawie udzielenia dotacji na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2012.
2) Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3) Wzór wniosku, sprawozdania i umowy stanowią załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 18 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.doc - pobierz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 18 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.doc - pobierz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 18 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.doc - pobierz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 
z dnia 18 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.doc - pobierz

                                                       Burmistrz Miasta i Gminy 
                                                           Piotrków Kujawski 
                                                         Mirosław Skonieczny