Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
O B W I E S Z C Z E N I E
Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż przystępuje do uzupełnienia i aktualizacji bazy wyrobów zawierających azbest

znajdujących się na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski, będących w posiadaniu zarówno osób fizycznych, prawnych oraz instytucji użytku publicznego. W związku z powyższym prosimy wszystkich którzy w 2005 roku nie złożyli deklaracji o posiadaniu takich wyrobów o wypełnienie formularza. Sołtysi proszeni są o rozpropagowanie tej informacji i zbieranie przedmiotowych deklaracji, a następnie sukcesywne przekazywanie ich do Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski (pokój nr 2). Deklaracje zbierane będą do 30 września 2012 roku.
Mieszkańcy miasta mogą pobierać i składać ww. deklaracje w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, pokój nr 2.

Przeprowadzona aktualizacja bazy azbestowej pozwoli wdrożyć w naszej gminie „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011 – 2032” który jest podstawą do ubiegania się o dofinansowanie związane z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. W świetle obowiązujących przepisów prawa ww. wyroby muszą zostać usunięte do końca 2032 roku.

 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - pobierz

 OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - pobierz

                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                           Mirosław Skonieczny