Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
ZARZĄDZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2012 roku

Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. Nr 59, poz. 394) zarządza się, co następuje:

§ 1. Udzielić dotacji w zakresie rozwoju sportu dla:

1) Klub Sportowy „KUJAWY” Kozy w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych),
2) Miejski Klub Sportowy „PIOTRKOVIA” w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
3) Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Piotrków Kujawski w wysokości 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych),
4) Klub Sportowy „UNIA LESZCZE” z/s Jerzyce w wysokości 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).

§ 2. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                     Piotrków Kujawski
                                                                                                  Mirosław Skonieczny