Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
„AKTYWNI NA START” dobiegli do mety
W gminie Piotrków Kujawski zakończono tegoroczną realizację projektu systemowego pt. ,,AKTYWNI NA START” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy, a także podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie uczestników do wejścia lub powrotu na rynek pracy .
W 2012 roku działaniami projektu objęto łącznie 35 osób, z tego 27 osób w ramach kontraktów socjalnych uzyskało następujące kwalifikacje zawodowe:
- 15 osób ukończyło kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,
- 2 osoby ukończyły kurs opiekuna osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci,
- 4 osoby ukończyły kurs operatora koparko –ładowarki,
- 5 osób ukończyło kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych,
- 1 osoba ukończyła kurs brukarza.
Edukacja zawodowa została uzupełniona wsparciem psychologicznym oraz doradztwem zawodowym. Po raz pierwszy w tym roku, dla uczestników projektu w ramach kontraktów socjalnych dodatkowo sfinansowano kurs prawa jazdy kat. B. Z tego kursu skorzystało 10 osób. Ponadto skierowano i sfinansowano zajęcia edukacyjne związane z uzupełnieniem wykształcenia dla 1 uczestnika projektu.

W Programie Aktywności Lokalnej brało udział 8 osób. Program ten miał na celu pomoc rodzinom borykającym się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi. Osoby te uzyskały wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne oraz doradztwo zawodowe. Ponadto dla uczestników PAL-u i ich rodzin zorganizowano piknik integracyjny w gospodarstwie agroturystycznym „Leśniczówka”. Wśród wielu atrakcji zapewniono zwiedzanie starej chaty kujawskiej, izby leśnej i zwierzyńca. Podczas pikniku uczestnicy skorzystali z ciepłego posiłku, podanego w jadalni urządzonej w stylu kujawskim, gdzie mieli okazję skosztować potraw regionalnych. Po posiłku zorganizowano konkursy z nagrodami, w których udział brały dzieci wraz z rodzicami. Ukoronowaniem spotkania było ognisko. Warto dodać, że osoby te uczestniczyły w spotkaniach grupy wsparcia ukierunkowanych na zmotywowanie uczestników do podejmowania działań mających na celu zmianę swojej sytuacji życiowej oraz zwiększenia poczucia własnej wartości.
W 2012r. wartość projektu wyniosła 200.454,40 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 179.406,69 zł, natomiast 21.047,71 zł to wkład własny.
W latach 2008-2011 w ramach projektu wykorzystano kwotę 605.765,08 zł ze środków EFS, a pomocą zostało objętych łącznie 87 osób.
Z naszych danych wynika, że od początku realizacji projektu tj. od 2008 roku 10 osób podjęło zatrudnienie, 3 osoby podjęły naukę oraz 2 osoby aktywnie działają w kole gospodyń wiejskich.

W dniu 13-12-2012r. odbyło się spotkanie promocyjno – podsumowujące tegoroczną realizację projektu „Aktywni na start” z udziałem uczestników projektu oraz zaproszonych gości. Podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Pan Mirosław Skonieczny uroczyście wręczył uczestnikom projektu certyfikaty potwierdzające zakończenie udziału w projekcie. Cieszymy się z każdego sukcesu naszych beneficjentów i życzymy im dalszych sukcesów.
Jednocześnie informujemy, że w 2013r. ponownie przystąpimy do realizacji projektu systemowego „Aktywni na start” dlatego, osoby zainteresowane udziałem, korzystające z pomocy społecznej, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych.

                                                                   Zespół projektowy