Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZEKROCZYĆ GRANICE”
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE Z DZIAŁALNOSCI W 2008 ROKU

 
1.      Dane dotyczące Stowarzyszenia.
Adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZEKROCZYĆ GRANICE” Nowa Wieś 28A 88 – 230 Piotrków Kuj.
Stowarzyszenie powstało dnia 17 stycznia 2008r. na podstawie uchwały 1/2008 Zebrania Założycielskiego z tego samego dnia.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZEKROCZYĆ GRANICE” – zostało zarejestrowane w Sadzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego – KRS 0000301591; wpisu dokonano dnia 14.03.2008r.
Dane dotyczące członków Zarządu:
1.      Prezes – Krzysztof Kozłowski
2.      Wiceprezes – Iwona Łodygowska
3.      Sekretarz – Iwona Pawłowska
4.      Skarbnik – Halina Wiśniewska
5.      Członek Zarządu – Piotr Miętkiewicz
6.      Członek Zarządu – Aleksandra Jędruszczak
7.      Członek Zarządu – Robert Wiśniewski
 
2.      Cele działalności Stowarzyszenia Na Rzecz osób Niepełnosprawnych „PRZEKROCZYĆ GRANICE”:
1.      Wspieranie osób niepełnosprawnych w ich dążeniu do, w miarę możliwości, samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
2.      Egzekwowanie praw osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans, integracja społeczna oraz likwidacja barier.
 
Sposób realizacji celów statutowych:
1) Wspomaganie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami
w pełni sprawnymi.
2) Podejmowanie inicjatyw własnych oraz współpracę z właściwymi instytucjami rządowymi, samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami.
3) Działalność sportową, kulturalną i oświatową (organizowanie zawodów sportowych, spotkań, szkoleń itp.).
4) Wspomaganie osób niepełnosprawnych w usuwaniu barier architektonicznych
i społecznych.
5) Tworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
6) Tworzenie i prowadzenie Zakładów Aktywności Zawodowej.
7) Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej i innych dla realizacji zadań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych.
8) Współpracę z instytucją wolontariatu.
9) Działalność wydawniczą.
10) Organizowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.
3. Pomagamy osobom niepełnosprawnym głównie z powiatu radziejowskiego, ale także z sąsiednich powiatów i województw. Zarząd Stowarzyszenia pracuje społecznie. Stowarzyszenie nie prowadzi również działalności gospodarczej.
- przeprowadziliśmy zbiórkę publiczną na terenie powiatu radziejowskiego, której celem było pozyskanie środków finansowych na dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
- zorganizowaliśmy wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Jarosławca (30.08.2008r– 13.09.2008r.)
·         Pomoc wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentów
·         Zapewnienie opieki na turnusie
- dopłata do turnusu dla osoby niepełnosprawnej w Ośrodku Rehabilitacji DzieciZABAJKA 2 w Złotowie
- zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych z WTZ Nowa Wieś oraz WTZ Mielnica Duża
- pomagaliśmy zorganizować zabawę andrzejkową dla osób niepełnosprawnych
- zakupiliśmy słodycze dla osób niepełnosprawnych w związku ze spotkaniem opłatkowym
4. Wykaz uchwał Zarządu:
1) 1/2008 z dnia 17.01.2008r w sprawie wyboru Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i pozostałych członków Zarządu
2) 2/2008 z dnia 17.04.2008r w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia
3) 3/2008 z dnia 21.05.2008r. w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia
Pani Włodzimiery Skoniecznej
4) 4/2008 z dnia 21.05.2008r. w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości
5) 5/2008 z dnia 12.08.2008r. w sprawie przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego
5. Wpływy i wydatki
A) wpływy:
- składki członkowskie – 2.500zł
- zbiórka publiczna – 5388.13zł
- dowolne wpłaty na konto – 600.00zł
RAZEM: 8488.13zł
B) wydatki:
- turnusy rehabilitacyjne – 5488.13zł
- spotkania integracyjne i zabawy dla osób niepełnosprawnych – 1030.05zł
- materiały biurowe i bieżąca działalność– 445.43zł
RAZEM: 6963.61zł