Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
PRZEDSZKOLE DOBREGO STARTU
W tym roku szkolnym 2008/2009 nasze przedszkole aspiruje do uzyskania miana Przedszkola Dobrego Startu nadawanego przez prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz autorkę Metody Dobrego Startu.

Przedszkole Dobrego Startu to takie, które systematycznie prowadzi zajęcia w/w metodą przez co najmniej rok i w co najmniej dwóch grupach. Metoda Dobrego Startu przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie. Jej założeniem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni. Poza tym, oddziałuje ona również korzystnie na sferę pozaintelektualną – procesy emocjonalne i zachowania społeczne. Ważną rolę odgrywa występujący tu element muzyczny. Ośrodkiem tematycznym każdego zajęcia prowadzonego Metoda Dobrego Startu jest piosenka, która towarzyszy dzieciom w każdej jego części, a w ostatnim etapie ćwiczeń, w rytm śpiewanej piosenki dzieci odtwarzają graficzny wzór. Przy czym, nie zwracamy szczególnej uwagi na precyzje odwzorowanego wzoru lecz na właściwą kolejność i kierunek kreślenia oraz na rytmiczne wykonanie ćwiczenia w określonym czasie i miejscu. Liczne publikacje prof. M. Bogdanowicz zawierają wiele cennych wskazówek i przykładów ćwiczeń, które wykorzystuje się podczas prowadzenia zajęć MDS. Jednakże prowadzenie tych zajęć wymaga od nauczyciela elastyczności, twórczego myślenia i działania Zajęcia te nie znoszą rutyny i sztywnego korzystania ze schematów. Schematy stworzone przez autorkę maja tworzyć jedynie konstrukcje dla budowania własnej koncepcji zajęć. Prowadzący decyduje o poziomie i atrakcyjności zajęć dla tychże właśnie dzieci, bo to on powinien uwzględnić realne możliwości i potrzeby grupy i każdego pojedynczego dziecka.
Metodę Dobrego Startu znam od kilku lat, a systematycznie zajęcia prowadzę już 3 rok. W tym roku jest to grupa Krasnoludki – dzieci pięcioletnie. Miałam okazję osobiście poznać prof. M. Bogdanowicz w listopadzie 2007 roku podczas kursu doskonalącego Metoda Dobrego Startu w Warszawie i to wówczas dowiedziałam się, że istnieje możliwość uzyskania miana Przedszkole Dobrego Startu, jeśli tylko spełni się następujące warunki:
 -dwie grupy (lub więcej)pracują tą metodą (zajęcia raz w tygodniu, przez cały rok);
- pod koniec roku szkolnego zostaną przesłane informacje/dane 1) o przedszkolu; 2) organizacji zajęć ( ile grup, od jak dawna, jak długo trwa zajęcie, jaki program jest realizowany); 3) efektach na podstawie własnej obserwacji, wypowiedzi dzieci, rodziców lub Skali Ryzyka Dysleksji ( badań w klasie "0" w połowie i na końcu roku); 4) kilka fotografii (z zajęć, prac dzieci, pomoce); 5) refleksja końcowa.
W roku szkolnym 2008/2009 nauczycielki grupy integracyjnej Puchatki zdeklarowały chęć prowadzenia zajęć Metoda Dobrego Startu więc mamy realne szanse uzyskania tego zaszczytnego tytułu. Więcej informacji o tej akcji można przeczytać na stronie: www.ptd.edu.pl.