Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
POMOC DLA RODZIN W KTÓRYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH POWSTAŁY SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ SUSZĘ
Do 10 października br. rodziny rolnicze, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. mogą składać wnioski o pomoc społeczną

W dniu 30 września 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz.U. 173, poz.1070).
Stosownie do przepisów tego rozporządzenia rodziny rolnicze, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. mogą ubiegać się o pomoc społeczną, jeżeli:
1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który podlega temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie;
2) szkody spowodowane przez suszę lub huragan zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514, z późn. zm.),
3) szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Pomocy z tytułu suszy będzie udzielana w wysokości 500 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo w wysokości 1000 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.
Natomiast dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez huragan przewiduje się zasiłki w wysokości do 15 tys. zł. w zależności od wysokości poniesionych szkód.
Aby uzyskać powyższą pomoc rolnicy powinni złożyć do kierownika ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, rolnika wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2008 r.

Wnioski należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim ul. 30 - lecia PRL 7.tel. (054) 2654 184