Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 15 października 2007 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Świątnikach.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1) Burmistrz zarządza, co następuje:
 
                                                            § 1
 
Wprowadzić zmianę w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 z siedzibą w Remizie OSP w Świątnikach przez :
 
odwołanie Pani Barbary Wawrzyńskiej - w związku z przedłożonym zwolnieniem lekarskim,
powołanie Pana Grzegorza Nejmana.
 
                                                           § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy oraz w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej.
 
                                                                                                  Burmistrz
 
                                                                                         Mirosław Skonieczny
 
 
 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507,
Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219, z 2005r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz.1592 oraz z 2007r. Nr 112, poz. 766.