Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 11 października 2007 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Byczu.

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.[1]) Burmistrz zarządza, co następuje :
 
§ 1
 
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pani Pauliny Iglewskiej w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Byczu, w związku ze zrzeczeniem się przez nią członkostwa w komisji..
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w siedzibie Obodowej Komisji Wyborczej.
                                                                                       Burmistrz
                                                                                                 Mirosław Skonieczny

[1]     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802,
z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507,
Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219, z 2005r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz.1592 oraz z 2007r. Nr 112, poz. 766.