Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Zarządzenie Nr 41/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.[1]) Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1  

 Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach (1-11) do zarządzenia.

 § 2  

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu.  

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                                                              Burmistrz

                                                  Mirosław Skonieczny                                         ________________________________________

[1]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219, z 2005r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz.1592 oraz z 2007r. Nr 112, poz. 766.

 

załącznik do pobrania - pobierz