Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Prace nad Leaderem przynoszą efekty
Gminy powiatu radziejowskiego tj.: Gmina Bytoń, Gmina Dobre, Gmina Osięciny, Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, Gmina Topólka, Gmina Radziejów

upoważniły Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego do złożenia oferty na konkurs nr 17/2007 pn. "Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich - GRANTY - Lider" ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego w dniu 19 czerwca 2007 r.
W dniu 17 sierpnia 2007 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął w/w konkurs ofert. W ramach konkursu dofinansowano projekty mające na celu głównie wykreowanie podejścia typu Leader wśród lokalnej społeczności oraz powstanie struktur organizacyjnych, które będą miały odpowiednie doświadczenie do uzyskiwania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Projekt Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego pn. "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" uzyskał dotację w wysokości 38 350,00 zł na wydatki dotyczące: materiałów informacyjno - promocyjnych, promocji programu Leader, szkoleń i sformalizowania LGD, przygotowania wyjściowych dokumentów do opracowania LSR, opracowania założeń do LSR oraz wyboru najważniejszych działań do realizacji przez LGD, kosztów administracyjnych.