Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Nasza gmina w obiektywie”

KONKURS FOTOGRAFICZNY
2007
  
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
ogłaszają konkurs fotograficzny pt.
„Nasza gmina w obiektywie”
 nagroda główna odtwarzacz mp3
wszelkie szczegółowe informacje znajdują się poniżej koordynatorem projektu jest Mirosław Czynsz
kontakt: tel. (054) 265-41-80 wew. 18, kom. 603-979-626
Prace konkursowe należy dostarczyć w formie elektronicznej (płyta
CD) do 15 września 2007 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim pok. nr 3.
Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2007
„Nasza gmina w obiektywie”
 
1.      Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny.
2.      Organizatorzy pozostawiają dowolność w interpretacji tematu konkursu, którym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski i wszystko, co z nią związane.
3.      Konkurs podzielony na 4 etapy. 1.Nadsyłanie prac. 2. Obrady Jury. 3. Ogłoszenie wyników konkursu. 4. Wręczenie nagród.
4.      W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane, wykonane na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, będące oryginalnymi pracami autora zamieszkującego na stałe na terenie gminy.
5.      Autor może przesłać lub dostarczyć do organizatora maksymalnie 20 zdjęć w formie elektronicznej wraz z opisem lokalizacji obiektu.
6.      Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury, które sporządzi protokół z wynikiem konkursu.
7.      Ocena prac będzie polegała na przydzieleniu każdej z prac od 0 do 12 punktów w przypadku równej liczby punktów decydować będą kolejne zdjęcia wraz z  punktacją.
8.      Ostateczne wyniki rankingu i ogłoszenie zwycięzców zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski www.piotrkowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy.
9.      Główne nagrody w postaci pucharów zostaną przyznane dla 3 autorów najwyżej punktowanych zdjęć. Przewidziane są także wyróżnienia i nagrody pocieszenia.
10. Jury będzie pracować w następującym składzie:
.  Mirosław Czynsz – Przewodniczący jury
   Jacek Tretyn – Członek Komisji Konkursowej
   Ireneusz Kucharski - Członek Komisji Konkursowej
   Sylwester Radzimski - Członek Komisji Konkursowej
   Marek Marynowski - Członek Komisji Konkursowej MGOKSiR Piotrków Kujawski
   Agnieszka Zientara - Członek Komisji Konkursowej Stowarzyszenie Rozwoju Miasta    
   i Gminy Piotrków Kujawski.
11. Płytę CD ze zdjęciami (JPG) należy dostarczyć lub przesyłać listem poleconym w usztywnionej kopercie na adres głównego organizatora konkursu:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski
w terminie do 15 września 2007 r. wraz z danymi teleadresowymi telefonem kontaktowym oraz adresem e-mail jeżeli jest.
koniecznie z dopiskiem:
„Konkurs fotograficzny” .
12. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl, Informatorze Lokalnym Echo Piotrkowa Kujawskiego, ABC Powiatu Radziejowskiego a także na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwach z nią związanych.
13. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
14. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesłanych pocztą.
15. Werdykt jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulaminu.