Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
DAJ PRZYKŁAD WYWIEŚ FLAGĘ !!!
Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy, Urząd Miasta i Gminy, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim są patronami i organizatorami akcji:

Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców miasta i gminy do okazywania swego patriotyzmu i przywiązania do symboli narodowych poprzez wywieszenie flagi. W ramach tej akcji wyżej wymienieni organizatorzy zakupili ponad 100 flag. Zapraszamy na piotrkowski rynek 30 kwietnia o godzinie 10:00, gdzie stu mieszkańców otrzyma bezpłatnie flagę. Liczymy na poparcie, zainteresowanie i udział w tej akcji 

DAJ PRZYKŁAD WYWIEŚ FLAGĘ !!!

                                                      2 i 3 maja WYWIEŚ FLAGĘ   

                                                                     2 maja

 

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

maja 

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI  

   TRZECIEGO MAJA 

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ - KRÓLOWEJ POLSKI

                                                    "Myśląc Ojczyzna..." 

                         Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyobrażam sobie 

                                                       i zakorzeniam, 

                      mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie 

                                                  przebiega ku innym  

                             aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą  

                                                    niż każdy z nas:  

                         z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć 

                                                ją w sobie jak skarb. 

                      Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzać tę przestrzeń, 

                                                    którą wypełnia.  

                                                                                                KAROL WOJTYŁA

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie jednym z najmłodszych świąt państwowych. Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja. Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku. Ustawa określa, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Na flagach układa się je w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Wcześniej obok barw biało-czerwonych używane były także inne barwy. "Izba senatorska  i poselska po wysłuchaniu wniosków Komisji sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się wszyscy Polacy, postanowiły i stanowią:

 

Art. 1 - Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. 

Art. 2 - Wszyscy Polacy (...) te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były" Tak brzmiała przyjęta w 1831 roku przez Sejm ustawa, która jako pierwsza normowała kwestię polskich barw narodowych. Barwy te były noszone na kokardach podczas wszystkich powstań niepodległościowych XIX wieku. W 1919 roku biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Te przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były symbolem państwa, które nie istniało, i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość. Do niedawna nie wolno było wywieszać flag w inne dni niż świąteczne. Zabraniała tego ustawa z 1980 roku. Po nowelizacji przez Sejm ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, symbole narodowe można uwidaczniać bez ograniczeń. Oznacza to, że mogą być one użyte kiedy tylko chcemy, pod jednym warunkiem - że otoczy się je należną czcią    i szacunkiem. Święto flagi państwowej obchodzone jest w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Szwecji czy Estonii. Najczęściej w tym dniu ozdabia się budynki flagami. U nas do wywieszania flag na balkonach czy w oknach wiele osób wciąż podchodzi z dystansem. Nie brakuje takich, którzy twierdzą, że święto flagi wymyślono jedynie po to, aby narodowych barw nie trzeba było ściągać pomiędzy 1 maja (Święto Pracy), a 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja). Są jednak tacy, którzy w ten sposób chcą manifestować swój patriotyzm oraz podkreślać więź z własnym krajem. Polskim godłem jest wizerunek białego orła w koronie w czerwonym polu. Hymnem narodowym jest Mazurek Dąbrowskiego.