Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Konkurs na plakat na temat międzypokoleniowych więzi

Przyjrzyjcie się swoim relacjom z dziadkami i przedstawcie za pomocą plakatu, jak rozumiecie solidarność międzypokoleniową. Macie okazję do pokazania swoich umiejętności w konkursie graficznym „Życie ludzkie obok nas – pokoleniowe mosty”, organizowanym przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest przybliżenie relacji między pokoleniem dziadków, a pokoleniem wnuków i dowartościowanie tych relacji.
Chcemy też przeciwdziałać negatywnym stereotypom odnoszącym się do wieku i wzajemnym uprzedzeniom, jakie istnieją pomiędzy ludźmi młodymi i starszymi. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15 - 19 lat.
Prace w formie plakatu (mogą być wykonane w dowolnej technice) można przesyłać do 12 marca.

Prace graficzne (plakat) zgłoszone na konkurs muszą być opisane według schematu: imię i nazwisko, wiek, adres, tytuł pracy oraz jej numer. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres:

Departament Spraw Społecznych
ul. M. Skłodowskiej – Curie 73
87-100 Toruń.

Prosimy o opatrzenie przesyłek dopiskiem „Życie ludzkie obok nas – pokoleniowe mosty”.

O zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia przez adresata. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz odrębnym pismem o wynikach konkursu, miejscu i terminie jego uroczystego zakończenia. Wyniki konkursu zostaną również umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas cyklu konferencji „W trosce o życie ludzkie” w głównych miastach naszego województwa.

Regulamin tutaj (http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/sprawy_spoleczne/20100211_konkurs/regulamin.pdf ).

Karta zgłoszenia tutaj (http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/sprawy_spoleczne/20100211_konkurs/karta_zgloszenia.doc ).

                                                                    Departament Spraw Społecznych
                                                                          Urzędu Marszałkowskiego