Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Nowe kompetencje – klucz do sukcesu
Firma INWESTOR – Usługi szkoleniowe Ewa Pawlak w Toruniu ul. Rysia 1 oraz Kujawsko–Pomorska Izba Rolnicza z/s w Przysieku Biuro Terenowe we Włocławku

w ramach partnerstwa realizują projekt „Nowe kompetencje – klucz do sukcesu”, który dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt jest skierowany do dorosłych pracujących (na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych) kobiet i mężczyzn, z min. średnim wykształceniem, zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy z własnej inicjatywy (poza godzinami pracy) są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy kobiety oraz osoby po 45 roku życia. 
Celem projektu jest indywidualne wsparcie kobiet i mężczyzn zagrożonych utratą pracy lub niemożnością znalezienia zatrudnienia w zawodzie pozarolniczym, poprzez objęcie ich Indywidualnymi Planami Kariery Zawodowej ukierunkowanymi na minimalizowane barier, z którymi spotykają się na rynku pracy. Projekt wpisuje się w założenia polityki gender mainstreaming, realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 
Uczestnicy mają do wyboru jeden z kursów:
-
konsultant ds. funduszy strukturalnych UE

-
audytor wewnętrzny
-
specjalista ds. BHP
 
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez udzielenie uczestniczkom i uczestnikom projektu kompleksowego i całkowicie bezpłatnego wsparcia w postaci:
·     Indywidualnego poradnictwa zawodowego,
·     Szkoleń psychologicznych o tematyce odpowiadającej zróżnicowanym potrzebom kobiet i mężczyzn,
·     Szkoleń zawodowych, tu: Konsultant Funduszy Europejskich, Audytor wewnętrzny, Specjalista ds. BHP, inne (dla osób nie zainteresowanych szkoleniami zaproponowanymi przez Projektodawcę),
·     Szkolenia z zakresu zarządzania firmą, skierowanego przede wszystkim do Pań, wyrównującego pionową segregacje kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
 
Projekt nie jest przedsięwzięciem dochodowym i ma charakter społeczny.
Rozpropagowanie informacji na jego temat umożliwi grupie 80 mieszkanek i mieszkańców naszego województwa podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie ich konkurencyjność na rynku pracy.
           
Szkolenia odbywać się będą we Włocławku (weekendy) w okresie kwiecień-listopad 2010r. , zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, liczba miejsc ograniczona!!!
 
Więcej informacji o projekcie Nowe kompetencje – klucz do sukcesu oraz Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.kpir.pl w zakładce „Projekty”
 
Zapisy osób oraz bliższe informacje można uzyskać w Biurze Terenowym Projektu  (biuro Izby Rolniczej) we Włocławku, ul. Okrzei 74a tel. (054) 231-29-54; 231-14-61 lub kom. 601-80-69-67
e-mail: kpir.w@wp.pl
 
poważaniem
Violetta Trawińska
 
Biuro Terenowe Projektu
Włocławek
ul. Okrzei 74a
kontakt 601 80 69 67