Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
Tegoroczna zima jest wyjątkowo ostra.

Na polach i w lasach zalega bardzo twarda i gruba pokrywa śnieżna, która uniemożliwia zdobywanie pożywienia przede wszystkim małym zwierzętom: zającom, kuropatwom, bażantom i młodym dzikom. Próbując dotrzeć do pożywienia ranią sobie kopyta. Rozpoczyna się właśnie okres godowy zajęcy a dziki wydają na świat młode. Niskie temperatury i niedostatek pokarmu wpływają niekorzystnie na kondycję zwierząt i mogą spowodować duży ubytek w populacji. Od kilkunastu lat występuje wyjątkowo niski stan zwierzyny drobnej – zajęcy, bażantów i kuropatw. Uratowanie każdej sztuki jest w tej sytuacji bardzo ważne. Od późnej jesieni wolno żyjące zwierzęta dokarmiają leśnicy i myśliwi. Wobec trudnych warunków pogodowych: długo utrzymujących się mrozów i silnych opadów śniegu, istnieje potrzeba dokarmiania zwierzyny wolno żyjącej na naszych polach i w lasach na szeroką skalę. Potrzebę tą potwierdzają informacje przyrodników i myśliwych z terenu województwa. Apelujemy zatem do mieszkańców terenów wiejskich i miłośników przyrody o podjęcie systematycznych i długotrwałych działań, zmierzających do ułatwienia zdobywania pożywienia głównie zwierzynie drobnej, to jest zającom, bażantom, kuropatwom i dzikim królikom oraz sarnom.
Pomóc zwierzętom można poprzez:
- dokarmianie naturalne, czyli tam gdzie tylko jest to możliwe, odśnieżanie wszelkiego rodzaju wrzosowisk i upraw ozimych (wystarczy plac o powierzchni 10x10 m²),
- wykładanie karmy w miejscach bytowania stad sarny, skupisk zajęcy a w szczególności w pobliżu miejsc bytowania dzików w młodymi,
- rozkładanie małych wiązek siana dla zajęcy na niskich krzewach lub przy drogach polnych, zającom należy też wywozić gałęzie, szczególnie z drzew jabłoni. Dotyczy to szczególnie dużych obszarów pól, na których brak drzew i krzewów,
- wykładanie karmy soczystej (marchew, jabłka, kapusta itp.), szczególnie polecanej
dla zwierząt w tym okresie. Jednorazowo należy wywozić mniejsze ilości karmy, które trzeba zabezpieczyć przed zmarznięciem, na przykład poprzez przykrycie jej plewami,
- dokarmianie zwierzyny płowej możliwie najlepszej jakości sianem solonym, szczególnie sianem z lucerny i koniczyny,
- ptaki w miastach można dokarmiać specjalną karmą dostępną w sklepach zoologicznych złożoną z nasion roślin oleistych, lub nasionami dyni, słonecznika, orzechami, nie należy rzucać ptactwu kawałków chleba,
- konsekwentne wykładanie karmy w tych samych miejscach, do których szybko przyzwyczajają się zwierzęta.
Porad w sprawie dokarmiania zwierząt udzielają: Polski Związek Łowiecki, jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz organizacje pozarządowe, statutowo zajmujące się ochroną przyrody. Ich przedstawiciele wskażą miejsca, gdzie należy wysypać karmę. Wykładanie paszy w przypadkowych miejscach może spowodować szkody w lesie, na przykład pozostawienie jedzenia w pobliżu młodników spowodować może obgryzanie drzewek przez zwierzęta.
Apelujemy również do wszystkich rolników i miłośników przyrody, aby wsparli myśliwych i leśników i w tym trudnym okresie dla zwierzyny aktywnie włączyli się do walki z kłusownictwem. W tym okresie wiele zwierząt ginie nie tylko z niedostatku pożywienia, ale również z rąk kłusowników – odstrzeliwane bądź zaplątane we wnyki.

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę i dotrwać do wiosny!

Podpisali:
Dyrektor Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu
Toruński Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego
Bydgoski Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego
Włocławski Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego
Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Departament Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego
Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego

Namiary na myśliwych w kołach łowieckich, z którymi można kontaktować się w sprawie dokarmiania zwierząt 

OKRĘG WŁOCŁAWSKI

1) Grzegorz Wiśniewski - łowczy okręgowy
Koło Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku
tel. 601-36-54-05 lub 0-54/411-17-81

2) powiat Włocławek – Włodzimierz Błasiak
łowczy K.Ł. Nr. 135 „Łoś” we Włocławku
tel 604-44-12-69.

3) powiat Lipno - Bogumił Brzościkowski
prezes K.Ł. Nr. 12 „Sokół” w Skępem
tel. 601-63-68-41.

4) powiat Radziejów
Marcin Smykowski – łowczy K.Ł. Nr. 68 „Łany Kujawskie” w Radziejowie
tel. 661-64-28-99.

                                                                                                      Beata Krzemińska
                                                                       Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego