Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

KUJAWSKO - POMORSKI                          Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2009r.
URZĄD WOJEWÓDZKI
w BYDGOSZCZY                             
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoje Wsi
             
                                              Wójt / Burmistrz / Prezydent
                                                      Gminy/ Miasta i Gminy / Miasta
 
 Dotyczy: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  
 W związku ze złożonym przez Pana/Panią wnioskiem o przekazanie gminie dotacji
celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolny podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informuje, że zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jego wypłatę (Dz. U. Nr 160, poz. 1132), Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Finansów zapotrzebowanie na dotację celową w kwocie 20.965.886 zł. Otrzymana od Ministra Finansów decyzja w sprawie zmian w budżecie państwa na 2009 rok zwiększa wydatki w części 85/04, dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 na kwotę 10.406.310 zł.
   W związku z powyższym Wojewoda Kujawsko-Pomorski otrzymaną dotację celową podzielił proporcjonalnie pomiędzy wszystkie gminy województwa kujawsko-pomorskiego.
Zatem decyzje Wojewody zwiększają plany wydatków budżetowych na 2009 rok w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 tylko w połowie Pana/Pani zapotrzebowania.
   Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Finansów wynika, że nieznany jest jeszcze termin otrzymania pozostałych środków na całą wypłatę dotacji celowej.
  
 
                                                                      Koordynator
                                          Wydziału Środowiska Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                                            Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
                                                                  w Bydgoszczy
                                                             Andrzej Baranowski