Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

     Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 25.05.2010 roku do 15.12.2010 roku.
     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2 500 zł.
     Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs na
wspieranie zadania pożytku publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pok. nr 10 lub nadesłać pocztą, w terminie do dnia 14 maja 2010 roku.
     Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 21 maja 2010 roku.
     Na stronie internetowej
www.bip.piotrkowkujawski.pl dostępne są niezbędne formularze, szczegółowe warunki i regulamin konkursu.
     Szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Sekretarz lub Skarbnik Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Tel. (054)2654180.

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Mirosław Skonieczny