Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
135 lat Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim
Każdy jubileusz a także i ten skłaniają do refleksji i spojrzenia wstecz na ludzi, dzięki działalności których powstała i rozwija się działalność tej placówki.

Tym bardziej, że jest to jedna ze starszych instytucji na tym terenie. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj. jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową. Działa aktualnie na terenie czterech gmin. Centrala znajduje się w Piotrkowie Kujawskim, oddziały w Zbójnie i Dąbrowie Biskupiej, dwa punkty kasowe w Działyniu i Bytoniu. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim swoimi tradycjami sięga 135 lat.

Karol Szmagalski
Centrala Banku w Piotrkowie Kuj. z Zarządem i Radą Nadzorczą
Jest to pierwszy i najstarszy bank w mieście, gminie oraz jeden z najstarszych w regionie.
Aktualnie kieruje nim Zarząd Centrali Piotrków Kuj. w składzie:
Rafał Marciniak – Prezes Zarządu
Alicja Czarnecka – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Pawłowski- Wiceprezes Zarządu
oraz Rada Nadzorcza w składzie:
Józef Rzadkowolski – Przewodniczący
Jacek Niewiadomski – Z-ca przewodniczącego
Marian Michalik – sekretarz
członkowie:
Wawrzyniec Wardęcki,
Lubomir Kiełkowski,
Zdzisław Kobierski,
Tomasz Szymąński,
Andrzej Borys,
Jerzy Graczyk,
Roman Kiełpiński

Bank zatrudnia fachową i wykształconą kadrę, oferuje swoim klientom bogaty wachlarz usług, w tym bankowość elektroniczną. Wspomaga finansowo działalność wielu organizacji społecznych, kulturalnych, lokalnych szkół, przedszkoli itp. Ściśle współpracuje z organizacjami przeprowadzającymi szkolenia dla rolników. Jako bank spółdzielczy dąży prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa ku pożytkowi wszystkich jej członków i interesantów. To jest główny cel spółdzielni, ale posiada ona jeszcze inne, polegające na podnoszeniu poziomu sfer związanych z życiem jej członków, a więc edukacji, działalności społeczno-kulturalnej, sportowej itp. Aktualnie bank zrzesza 2743 członków, posiada pięć placówek świadczących usługi dla swoich klientów: w głównej siedzibie Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kuj, w oddziałach w Zbójnie i Dąbrowie Biskupiej oraz punktach kasowych w Bytoniu i Działyniu. W Piotrkowie Kuj, Bytoniu, Zbójnie i Dąbrowie Biskupiej funkcjonują całodobowo bankomaty.
Na skutek licznych zmian prawnych i polityczno-gospodarczych nazwa banku ewoluowała na przestrzeni wieków i zakres jego działalności ulegał zmianom. Dzięki dokumentom archiwalnym oraz przekazom ustnym najstarszych mieszkańców, zwłaszcza Marianny Piaseckiej po mężu Skrzypińskiej (ur. 23 IV 1915), córce współzałożyciela i prezesa banku Romana Piaseckiego, udało się ustalić, iż powstanie tego banku było obchodzone corocznie w dniu 16 listopada. Jest to najstarsza dzienna data, którą ustalono w wyniku przeprowadzonej kwerendy. Dlatego tę datę przyjęto jako dzień jego założenia.

W dniu 16 listopada 2009 roku przypada 135 rocznica jego powstania. Zgodnie z otrzymanym zaproszeniem uroczystości okolicznościowe związane z ta rocznicą odbędę się w dniu 18 listopada br.
Program tej uroczystości obejmuje:

  • 1100 Msza św. W Kościele Parafialnym pw. św. Jakuba Ap.
  • 1200 odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej przy siedzibie
    Banku Spółdzielczego ul. Poznańska 13
  • 1300 Gala Jubileuszowa Dom Kultury w Radziejowie
  • 1530 uroczysta biesiada przy muzyce Restauracja Arkadia ul. Toruńska 36
    w Radziejowie

135 rocznica powstania to okazja do opracowania i wydania okolicznościowych publikacji związanych z historią tego banku. Szczegóły dotyczące powstania, działalności okolicznych spółdzielczych kas i banku zostały opisane w książce:
„Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj (1874-2009)”,Oficyna Wydawnicza ”Lega”, Włocławskie Towarzystwo Naukowe,2009 r,str.128; wydane przez historyka dr Jarosława Kołtuniaka, który także przygotował wspólnie ze Stanisławem Nowakowskim –„135 lat bankowej spółdzielczości na Kujawach-Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim” traktującą o szczegółach powstania, działalności okolicznych kas i banku.
Organizatorzy zamierzają wręczyć je uczestnikom tegorocznych, jesiennych, obchodów jubileuszowych.
Warto jednak w skrócie zasygnalizować.
Powstanie Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej w Piotrkowie Kuj. datuje się na 16 listopada 1874 roku. Organizatorami kas byli miejscowi Polacy : księża, kupcy, nauczyciele i ziemianie. Nie było to łatwe gdyż Piotrków Kuj. znajdował się pod zaborem rosyjskim a sam statut wymagał zatwierdzenia przez cesarskie władze Peterburga.. Inicjatorem lokalnej kasy był Tytus Kwiatkowski. burmistrz miasta Piotrków Kujawski. Siedzibą kasy był budynek Gminy. Działalność członków kasy była społeczna, polegała na spotykaniu się raz w tygodniu w celu przyznania pożyczki, lub omówienia bieżących, różnych spraw. Pożyczki najczęściej udzielane były na okres jednego roku, w początkowym okresie bez odsetek. Duży rozwój GKPO nastąpił po 14 stycznia 1902 roku, kiedy to na przewodniczącego jej rady nadzorczej wybrano miejscowego proboszcza Aleksandra Dąbrowskiego. Funkcję kasjera i kontrolera pełnił wówczas Józef Słodkowski. W tym okresie GKPO wypracowywała zyski, które przeznaczono na dofinansowanie kasy oraz na opłacenie pracownika. Wybuch I wojny światowej zahamował rozwój GKPO. Po wojnie wznowiła ona działalność. W 1923 roku dokonano przekształceń, aby kasa mogła współpracować z Bankiem Ludowym. W okresie międzywojennym również w sąsiednich gminach powstały kasy pożyczkowo-oszczędnościowe. Były to między innymi kasy w: Radziejowie (założona w lutym 1926 r.), Bądkowie (założona w marcu 1926 r.), Byczynie (założona w październiku 1924 r.), Lubaniu (założona w styczniu 1927 r.), Nieszawie (założona w kwietniu 1927 r.) oraz w Witkowicach (założona w 1925 r., wówczas była to gmina Piotrków Kujawski.)Podczas walnego zgromadzenia 22 marca 1928 roku, w którym licznie uczestniczyły najważniejsze osobistości społeczności piotrkowskiej, m. in. wójt Gminy Piotrków Kujawski Franciszek Szeib, postanowiono zmienić władze kasy. Na przewodniczącego zgromadzenia powołano księdza kanonika Henryka Koławskiego, na asesorów – kierownika piotrkowskiej szkoły Zygmunta Kędzierskiego i pisarza gminnego Czesława Fryszkowskiego, sekretarzem został Jan Antoni Bekier. Na tym zebraniu uchwalono nowy statut, który był wspólnym projektem okolicznych Kas Spółdzielczych, opracowany natomiast przez Związek Rewizyjny Polskich Spółdzielni Rolniczych w Warszawie na podstawie Ustawy o Spółdzielniach z dnia 29.10.1920 ro¬ku. Nowy statut zakładał sześcioosobowy skład Rady Nadzorczej, wysokość udziału ustalono na kwotę dwóch tysięcy złotych, co na ówczesne czasy było kwotą bardzo znaczną, równą pensji wysokich urzędników państwowych odpowiedzi na gospodarczą inicjatywę Polaków w 1929 roku Żydzi piotrkowscy powołali własne dwie kasy spółdzielcze. Rozwijały się one szczególnie dynamicznie. Dlatego że udzielały nieoprocentowanych pożyczek rocznych stanowiły dużą konkurencję dla GKPO w Piotrkowie Kujawskim, Wszystkie te kasy dobrze funkcjonowały aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie odrodzona na Kujawach spółdzielczość bankowa przechodziła przez różne formy statutowe.
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim mieszkańcy traktują jako nieodłączny element lokalnego krwiobiegu gospodarczego. Jest instytucją o spółdzielczym rodowodzie. Najcenniejszą w działaniach jego jest to ,że ma wyłącznie polskie kapitały. Odnosi wiele sukcesów..Z okazji 135 lat będzie wiele gratulacji. Myślę, że trzeba pogratulować z tej okazji tego wszystkiego co doprowadziło do dynamicznego rozwoju tego banku aktualnym władzom i załodze a także tym wszystkich , którzy w przeszłości dołożyli do tego także i swoją cegiełkę. Życzymy kolejnych sukcesów. Wybieram się na tą podniosłą uroczystość zrobić trochę fotek i coś napisać o jej przebiegu.
Myślę, że za aktywność i oddziaływanie na miejscowe środowisko jak i spełnianą rolę należą się wszystkim ludziom związanych z jego działalnością w przeszłości i teraźniejszości wyrazy uznania i gratulacje.
Więcej zdjęć w mojej galerii na niniejszym portalu. Uzupełnienie galerii o zdjęcia z uroczystości. 
                                                                                      Karol Szmagalski