Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - krokiem w przyszłość
Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim informuje, że w dniu 4 lipca 2008 roku Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim podjęła Uchwałę Nr XV/79/08 w sprawie

regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Stwarza to wielkie możliwości dla mieszkańców naszej gminy pod względem wyposażania swoich nieruchomości w w/w instalacje proekologiczne. Takie działania są krokiem zmierzającym ku propagowaniu inicjatyw z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości z terenu gminy Piotrków Kujawski wytwarzający ścieki bytowo - gospodarcze pochodzące z gospodarstw domowych, gdzie:
- brak jest systemu kanalizacji sanitarnej,
- brak jest planu i koncepcji unormowania gospodarki ściekowej,
- podłączenie do kanalizacji jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione.
Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo i wynosi 50 % kosztów urządzenia wraz z montażem, nie więcej jednak niż:
a) 3.000 zł. - w przypadku wniosku indywidualnego
b) 4.000 zł. - w przypadku wniosku zbiorowego
W roku 2008 w budżecie na ten cel zarezerwowano 60.000 zł. Złożonych zostało 20 wniosków, z czego 15 zostało zrealizowanych.
W bieżącym roku środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na ten cel wyniosły 45.000 zł. Do dnia 30 kwietnia złożonych zostało 15 wniosków, wszystkie przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacyjną i w dniu 01.06.2009r. z wnioskodawcami zostały podpisane umowy na realizację inwestycji.
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu (054) 2654180.

Rysunek poglądowy przykładowej przydomowej oczyszczalni ścieków.